پارچه لی کاغذی طرحدار چروک و آب پذیری ندارد و از عرض دارای کشسانی می‌باشد. لی کاغذی برای مانتو و پیراهن دخترانه پیشنهاد می‌گردد.

در حال نمایش 5 نتیجه

لی کاغذی طرحدار کد 5

178,000 تومان
پارچه لی کاغذی طرحدار چروک و آب پذیری ندارد و از عرض دارای کشسانی می‌باشد. این پارچه با عرض 1.50

لی کاغذی طرحدار کد 4

178,000 تومان
پارچه لی کاغذی طرحدار چروک و آب پذیری ندارد و از عرض دارای کشسانی می‌باشد. این پارچه با عرض 1.50

لی کاغذی طرحدار کد 3

178,000 تومان
پارچه لی کاغذی طرحدار چروک و آب پذیری ندارد و از عرض دارای کشسانی می‌باشد. این پارچه با عرض 1.50

لی کاغذی طرحدار کد 2

178,000 تومان
پارچه لی کاغذی طرحدار چروک و آب پذیری ندارد و از عرض دارای کشسانی می‌باشد. این پارچه با عرض 1.50

لی کاغذی طرحدار کد 1

178,000 تومان
پارچه لی کاغذی طرحدار چروک و آب پذیری ندارد و از عرض دارای کشسانی می‌باشد. این پارچه با عرض 1.50