در حال نمایش 5 نتیجه

ژاکارد دراپه رنگ شتری

298,000 تومان
ژاکارد دراپه شتری این پارچه آهار دار بوده و دارای جنس نرم و لطیف می‌باشد. ژاکارد دراپه دارای ایستایی مناسب

ژاکارد دراپه رنگ سبز کاهویی

298,000 تومان
ژاکارد دراپه سبز کاهویی این پارچه آهار دار بوده و دارای جنس نرم و لطیف می‌باشد. ژاکارد دراپه دارای ایستایی

ژاکارد دراپه رنگ کرم

298,000 تومان
ژاکارد دراپه کرم این پارچه آهار دار بوده و دارای جنس نرم و لطیف می‌باشد. ژاکارد دراپه دارای ایستایی مناسب

ژاکارد دراپه مشکی

298,000 تومان
ژاکارد دراپه مشکی این پارچه آهار دار بوده و دارای جنس نرم و لطیف می‌باشد. ژاکارد دراپه دارای ایستایی مناسب

ژاکارد دراپه سفید

328,000 تومان
ژاکارد دراپه پارچه فوق آهار دار بوده و کشسانی ندارد و با عرض 1.45 متر برای مانتو کتی پیشنهاد می‌گردد.